Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting (vpb)

In het Belastingplan 2021 staat onder andere een aanpassing van de verliesrekening in de vpb. Verliezen kunnen worden verrekend met de belastbare winst van het voorgaande jaar, de zogenaamde achterwaartse verliesverrekening, en met belastbare winsten van volgende jaren: de voorwaartse verliesverrekening.

Aanpassing per 1 januari 2022

De aanpassing houdt in dat:

  • de voorwaartse verliesverrekening in de tijd onbeperkt is (de voorwaartse verliesverrekeningstermijn van zes jaar vervalt);
  • de achterwaartse verliesverrekening is beperkt tot het voorgaande jaar (de achterwaartse verliesverrekeningstermijn blijft dus hetzelfde);
  • voor zover de verrekenbare verliezen meer bedragen dan € 1 miljoen, worden deze verrekend tot een bedrag van 50% van de belastbare winst nadat die winst is verminderd met een bedrag van € 1 miljoen. Verliezen tot € 1 miljoen zijn volledig te verrekenen.

De aanpassing van de verliesverrekening gaat in per 1 januari 2022. De wijzigingen gelden voor verliezen uit boekjaren, die zijn aangevangen op of na 1 januari 2013 voor zover deze verliezen worden verrekend met belastbare winsten van boekjaren, die aanvangen op of na 1 januari 2022.

Tarieven

De tarieven voor de vennootschapsbelasting 2021 zijn:

  • 15 procent over de eerste € 245.000 van de winst;
  • 25 procent over de rest.

Je leest in dit artikel de tarieven ten opzichte van 2020 en 2022.

Bron: Ministerie van Financiën