BIK vervalt met terugwerkende kracht
De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) is op Prinsjesdag gepresenteerd als onderdeel van het Belastingplan 2021. De BIK wordt nu echter met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De BIK is daarmee per saldo niet ingevoerd.

Stimuleren tot investeringen

Het kabinet wilde bedrijven stimuleren om investeringen te doen als stap tot het herstel van de economie. Met de BIK als in tijdelijke regeling konden bedrijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines.

Ongeoorloofde staatssteun

De aanleiding is dat de Europese Commissie de regeling mogelijk ziet als een vorm van ongeoorloofde staatssteun. Om het budget dat voor de BIK was uitgetrokken toch aan het bedrijfsleven ten goede te laten komen stelt het kabinet voor om de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) te verlagen, waarschijnlijk per 1 augustus 2021.

Wetswijziging

Voor intrekking van de BIK is een wetswijziging nodig. Het kabinet heeft een daartoe strekkend wetsvoorstel aan de Raad van State voor advies aangeboden. Daarna zal het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk aan het parlement worden voorgelegd.

Bron: Ministerie van Financiën