Disclaimer

 

De website van Aksend heeft een algemeen en informatief karakter. De informatie wordt door Aksend aangeboden zonder enige garantie over juistheid, volledigheid en/of geschiktheid. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Aksend anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken. Aksend aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.