Een fiscaal vriendelijke sinterklaas en kerst

De sint is alweer in het land en ook de kerst is niet meer ver weg. Met de coronacrisis is het helaas nog onduidelijk hoe we dit jaar de feestdagen gaan vieren, maar een feestelijk cadeau(tje) geven kan natuurlijk altijd. Misschien wil je jouw werknemers trakteren op een banketstaaf of ben je al aan het shoppen geweest voor een kerstpakket. Hoe zit dat eigenlijk met deze kerst- en sinterklaascadeaus? Kun je die belastingvrij schenken of maak je gebruik van de vrije ruimte?

Cadeautjes onder de € 25 voor werknemers (de kleine geschenkenregeling)

Kleine geschenken worden niet als loon aangemerkt, zijn belastingvrij en komen niet ten laste van de vrije ruimte.

Er moet dan wel aan de volgende drie voorwaarden worden voldaan:

  • de werkgever geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven (bijvoorbeeld verjaardag, huwelijk of geboorte);
  • de werkgever geeft geen geld of een waardebon;
  • de factuurwaarde (inclusief BTW) van het geschenk is maximaal € 25.

Werkgevers kunnen optimaal gebruik maken van deze vrijstelling bij kleine geschenken ter gelegenheid van Sinterklaas of kerst. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een chocoladeletter of een banketstaaf.

Cadeautjes voor niet werknemers

Cadeautjes (klein dan wel groot) voor niet werknemers, zoals de kinderen van werknemers, worden als loon aangemerkt. Ook deze kosten worden meestal aangewezen als eindheffingsbestanddeel en komen ten laste van de vrije ruimte.

Kerstpakket

De waarde van een kerstpakket voor werknemers is vaak hoger dan € 25,- en wordt dan dus aangewezen als eindheffingsloon wat ten laste komt van de vrije ruimte.

Doneren aan een goed doel

Als werknemers ervoor kiezen om de waarde van hun kerstpakket te willen doneren aan een goed doel, is er geen sprake van loon. In dat geval is het verstandig je werknemers vooraf te informeren over de mogelijkheden en daarbij één of enkele doelen te kiezen. Omdat je dan geen kerstgeschenk bestelt, maar een bedrag aan een goed doel schenkt, hoef je geen loonheffing af te dragen of eindheffing toe te passen.

Uitzendkrachten, freelancers en relaties

Kerstpakketten voor uitzendkrachten, freelancers en relaties kunnen niet aangewezen worden als eindheffingsbestanddeel. Deze personen zijn namelijk geen werknemers. Dit betekent dat de geschenken in beginsel inkomen zijn voor de ontvanger en de ontvanger hierover belasting is verschuldigd. Je kunt dat voorkomen door de belastingheffing voor jouw rekening te nemen. Deze belastingheffing bedraagt 45% als de waarde van het geschenk maximaal € 136,- is en 75% bij een hogere waarde.

De werkkostenregeling (in 2021)

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100% zakelijk zijn. Er is een vrije ruimte waarbinnen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij gegeven kunnen worden. De vrije ruimte bedraagt 1,7% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom en 1,18% over het meerdere.

Is het totale bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen aan je werknemers hoger dan de vrije ruimte, dan moet je over het meerdere een zogenaamde eindheffing van 80% betalen. Dit kan duur uitpakken, dus let hier op!

De WKR in 2021

In verband met de coronacrisis bedraagt de vrije ruimte in 2021 over de eerste € 400.000 van de loonsom 3% in plaats van de reguliere 1,7%. Maak van deze extra ruimte gebruik.

Bonussen en andere eindejaarsuitkeringen

Bonussen en andere eindejaarsuitkeringen zijn doorgaans bruto. Wellicht kun je deze uitkeringen geheel of gedeeltelijk belastingvrij doen, bijvoorbeeld in de vorm van een vergoeding voor reiskosten. Mogelijk heb je nog een deel van de vrije ruimte over om bonussen belastingvrij uit te betalen.