Eigen onderneming verduurzamen: van welke regelingen kun je gebruik maken in 2021 (en daarna)?

Je wil je onderneming graag verduurzamen. Maar van welke regelingen kun je dan gebruik maken? We zetten ze voor je op een rij.

1) Bedrijfspand 

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) 

Ondernemers komen in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. 

Energie-investeringsaftrek 

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie.  

Voor energiebesparende maatregelen kan je 45% van je investeringskosten aftrekken van je fiscale winst, waardoor je belastingvoordeel hebt. 

Vamil-regeling & Milieu-investeringsaftrek (MIA) 

De Vamil-regeling biedt belastingvoordeel als je je pand milieuvriendelijker maakt. Je kunt tot 75% van de investering op een willekeurig moment af schrijven.  

Met de MIA trek je tot 36% van de investeringskosten af van je fiscale winst in je belastingaangifte. 

 

2) Gasvrij 

Stimulering Duurzame Energieproductie 

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) subsidie kun je gebruiken voor het opwekken van hernieuwbare energie.  

Vamil-regeling & Milieu-investeringsaftrek (MIA) 

De Vamil-regeling biedt belastingvoordeel als je je pand milieuvriendelijker maakt. Je kunt tot 75% van de investering op een willekeurig moment af schrijven.  

Met de MIA trek je tot 36% van de investeringskosten af van je fiscale winst in je belastingaangifte. 

 

3) Circulaire economie 

Subsidie circulaire ketenprojecten 

De subsidie circulaire ketenprojecten kan interessant zijn als je, samen met andere ondernemers, materialen zoveel mogelijk wilt hergebruiken. Of wanneer je kiest voor bijvoorbeeld een circulair product of businessmodel. 

DEI+ circulaire economie 

Deze subsidieregeling is voor recycling van afval, hergebruik en biobased grondstoffen. Bij recycling van afval moet het gaan om afval die andere ondernemingen of particulieren produceren. Voor eigen afvalstromen krijg je geen subsidie.  

 

4) Wagenpark 

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) 

Van 15 maart 2021 tot 31 december 2025 kun je in aanmerking komen voor een subsidie van 10% op de aanschafkosten van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto. Het subsidiebedrag is maximaal € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. 

Bijtelling elektrische-, zonnecel- en emissievrije auto’s 

Elektrische auto’s 

Ook in 2021 heb je recht op een korting op de bijtelling van elektrische auto’s. In 2020 was deze korting op de bijtelling nog 14%, dit jaar krijg je nog een korting van 10%.  

Er zit wel een maximumbedrag op de korting de je krijgt, ook wel de cap genoemd. In 2021 is de cap 40.000 euro wat betekent dat je maximaal een korting krijg van 10% van 40.000 ook al is de auto duurder. Het kabinet heeft een afbouwschema vastgelegd die ervoor moet zorgen dat de korting op de bijtelling in 2026 voor elektrische auto’s nul is. Dit komt doordat er steeds meer interesse is voor elektrische auto’s en daardoor de prijzen voor deze auto’s ook zakken.  

Emissievrije- en zonnecelauto’s 

Voor emissievrije- en zonnecelauto’s gelden dezelfde kortingen op de bijtelling en ook deze zullen stapsgewijs worden afgebouwd. Het verschil is dat er voor deze auto’s geen cap bestaat en dat de korting dus geldt voor de totale catalogusprijs en niet een gedeelte daarvan. Het verschil is groot en daardoor wordt het interessanter om te investeren in een auto met zonnecellen, tenminste, voordat de korting op de bijtelling op 0% komt te staan. 

Geen motorrijtuigenbelasting 

Voor elektrische bestelauto’s geldt ook dit jaar dat zij geen motorrijtuigenbelasting betalen. 

 

5) Stikstof- en PFAS regels 

Borgstelling MKB-kredieten 

Ben je voor minimaal 20% van je omzet misgelopen door de stikstof- of PFAS-crisis? Dan kun je gebruikmaken van dit krediet. 

 

6) Overige regelingen 

Regeling groenprojecten 

De overheid stimuleert met de Regeling groenprojecten groene investeringen in ontwikkelingen in milieutechnologie, circulaire economie en duurzame en innovatieve (bouw)projecten. Met de Regeling groenprojecten krijg je financiering bij banken als je gaat investeren in milieuprojecten of andere groene (bouw)projecten. Check ook of je met een groenverklaring in aanmerking komt voor een lagere rente. 

 

7) Subsidiewijzer 

Zie je door het bomen het bos niet meer met alle subsidies? Maak dan gebruik van de subsidiewijzer van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met deze subsidiewijzer ontdek je welke regeling of subsidie jij als ondernemer kan aanvragen.