Eigen risico 2022

Het eigen risico is een drempelbedrag dat verzekerden vanaf 18 jaar moeten betalen zodra ze zorgkosten maken die vallen onder de basisverzekering. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk verplichte eigen risico.

Eigen risico in 2022

Het verplicht eigen risico is al enkele jaren bevroren op € 385. De Tweede Kamer heeft onlangs met algemene stemmen een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om het eigen risico voor 2022 niet te verhogen. Het kabinet geeft gehoor aan dit verzoek en heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee het verplicht eigen risico van de basisverzekering in 2022 wordt gefixeerd op het bedrag van € 385 per jaar per verzekerde van 18 jaar of ouder. Een volgend kabinet kan dan een besluit nemen over het eigen risico in 2023 en latere jaren.

Niet vergoed vanuit de basisverzekering?

Maak je zorgkosten die niet worden vergoed vanuit de basisverzekering? Dan kun je deze kosten vaak aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Voor de aftrek gelden nog wel een aantal voorwaarden. Zo mag je bijvoorbeeld niet de kosten aftrekken waarvoor je al een vergoeding krijgt. En mag je je kosten alleen aftrekken in het jaar dat je ze hebt betaald. Je kunt zorg die je vergoed krijgt vanuit een aanvullende verzekering of bijzondere bijstand dus niet aftrekken. Je (vrijwillige) eigen risico is ook niet aftrekbaar.

Drempelbedrag 

Alleen het deel van je kosten dat uitkomt boven een bepaald bedrag, het drempelbedrag, is aftrekbaar. De drempelbedragen voor 2021 staan op de website van de Belastingdienst.