Eindejaarstip: speel in op de aftrekbeperking box 1

De meeste aftrekposten gaan volgend jaar minder voordeel opleveren. Is je inkomen in 2021 meer dan € 68.507? Dan krijg je in 2021 maximaal 43% belasting terug over al je aftrekposten in de hoogste belastingschijf. In 2020 was het percentage 46%. Tot 2023 wordt jaarlijks het tarief van de aftrekposten verder verminderd. Vanaf 2023 is het tarief 37,05% (het werkelijke percentage kan dan iets afwijken).

Het gaat om de volgende aftrekposten:

Persoonsgebonden aftrek:

 • uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (waaronder betaalde partneralimentatie)
 • weekenduitgaven voor gehandicapten
 • scholingsuitgaven
 • aftrekbare giften
 • uitgaven voor specifieke zorgkosten
 • restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren

Aftrek kosten eigen woning:

 • aftrekbare kosten van de restschuld na verkoop van de eigen woning
 • hypotheekrenteaftrek

Ondernemersfaciliteiten:

 • zelfstandigenaftrek
 • aftrek speur- en ontwikkelingswerk
 • meewerkaftrek
 • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
 • stakingsaftrek
 • MKB-winstvrijstelling

Overig:

 • vrijstelling voor ter beschikking stelling van bezittingen

Naar voren halen van uitgaven

Je kunt op de daling van het aftrektarief inspelen door aftrekposten zo veel mogelijk in de tijd naar voren te halen. Dat geldt bijvoorbeeld voor giften, voor de aankoop van een lijfrente, voor het doen van een schenking en wellicht de afkoop van een alimentatieverplichting. Wil je hier graag advies over, bel dan met één van de adviseurs van AKSOS.