Garantieregeling Evenementen goedgekeurd

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissie de Garantieregeling Evenementen heeft goedgekeurd. De regeling is op 17 juni 2021 in de Staatscourant gepubliceerd en staat vanaf 18 juni open.

Garantieregeling Evenementen

De regeling houdt in dat het Rijk garant staat voor de gemaakte kosten van evenementen die niet door kunnen gaan door de coronabeperkingen die door de overheid zijn opgelegd. De steun is bedoeld voor professionele organisatoren van evenementen die in Nederland gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021. Het gaat om festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen.

Evenementenvergunning

Om in aanmerking te komen voor de garantieregeling moeten organisatoren een evenementenvergunning hebben van de gemeente. Een verklaring van lokaal bevoegd gezag dat deze voornemens was een vergunning te verstrekken als het evenementenverbod er niet was geweest is ook mogelijk.

80 / 20

Organisaties, die in aanmerking komen voor de regeling, ontvangen 80% van de kosten terug als gift. Voor de overige 20% kan een lening afgesloten worden. Het kabinet heeft € 385 miljoen voor deze regeling gereserveerd.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat