Kinderen met een (vakantie)baantje binnen het eigen bedrijf

De eindexamens beginnen volgende week en de zomervakantie is voor veel leerlingen in zicht. Misschien is jouw zoon of dochter wel op zoek naar een leuke bijbaan en is het een idee dat ze in jouw bedrijf komen meewerken. Maar hoe zit dat eigenlijk als je kind een (vakantie)baantje heeft in je eigen bedrijf?

Dezelfde voorwaarden

Allereerst kan je kind onder dezelfde voorwaarden werken als andere werknemers. De gevolgen zijn dan ook gelijk aan het in dienst nemen van een ieder ander willekeurig persoon. Je draagt belasting en premies af en je betaalt de werkgeversheffing ZVW. Je kinderen zijn dan ook verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Fictieve dienstbetrekking

Als je kind minstents 15 jaar is en de familieband overheerst in de arbeidsverhouding dan zal de Belastingdienst als snel aannemen dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Bij een fictieve dienstbetrekking ben je inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en premies. Je betaalt ook de werkgeversheffing ZVW voor je kind. Je betaalt niet voor de werknemersverzekeringen en je kind is daar dus ook niet voor verzekerd. Je moet je verder aan de administratieve verplichtingen rond werknemers houden.

Vereenvoudigde regeling of Kalenderjaarregeling 

Voor meewerkende kinderen met een fictieve dienstbetrekking mag je onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde regeling toepassen voor de inhouding loonheffing en de Zvw.

Deze regeling heeft, onder andere, de volgende voordelen:

  • Een vereenvoudigde loonadministratie.
  • Slechts één keer per jaar aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffing.
  • Geen premie voor werknemersverzekering verschuldigd.
  • De arbeidskosten van jouw kind(eren) mag je in de onderneming verrekenen met de winst.

Melding meewerkende kinderen Belastingdienst

Uiterlijk in januari 2022 dien je de gegevens aan te geven betreffende de in 2021 uitbetaalde bedragen aan meewerkende kinderen. Dit doet je door middel van een eenmalige loonaangifte over het gehele jaar. Hiervoor dien je gebruik te maken van een apart loonheffingennummer. Dit nummer kun je aanvragen met het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen van de Belastingdienst.

Bijverdiengrenzen

Het is belangrijk om rekening te houden met de bijverdiengrenzen om korting op toeslagen en eventuele studiefinanciering te voorkomen. Sinds 1 januari 2020 mag een kind, vanwege de coronacrisis, onbeperkt bijverdienen voor de kinderbijslag.

Voor 2021 is de bijverdienstegrens voor studenten € 15.415,63. Het gaat om het verzamelinkomen of belastbaar loon. Dit bedrag geldt voor mbo studenten van 18 jaar of ouder en voor hbo- en wo-studenten in het oude leenstelsel. Onder het nieuwe stelsel voor hbo en universiteit is er geen bijverdiengrens meer.

Leeftijd en aangepaste regels

Als je 13 of 14 jaar bent, mag je alleen klusjes doen. Ook mag je helpen bij licht, niet-industrieel werk. Daarnaast is een aantal werkzaamheden is verboden als je 13 of 14 jaar bent zoals het werken in een fabriek, tillen van zware dingen, achter de kassa werken of laden of lossen. Een complete lijst van werkzaamheden die 13- en 14-jarigen wel en niet mogen doen vind je op de website van de Rijksoverheid. Ook voor 15-jarigen en 16- en 17-jarigen gelden specifieke regels.