Per 2022 gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Koffie en stroom

Er komt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor de vergoeding van thuiswerkkosten van € 2 per thuiswerkdag. Het betreft de kosten van extra water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Voor de kosten van het inrichten van een werkplek thuis bestaan al gerichte vrijstellingen.

Thuiswerkkostenvergoeding en reiskostenvergoeding niet tegelijkertijd

Voor een werkdag kunnen niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding en de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer naar de vaste werkplek worden toegepast. Wel kan naast de thuiswerkkostenvergoeding een zakelijke reis naar een andere plek dan de vaste werkplek worden vergoed op dezelfde dag.

Reiskostenvergoeding

Als een werknemer ten minste 128 dagen per kalenderjaar naar een vaste werkplek reist, mag de werkgever een vaste onbelaste reiskostenvergoeding geven alsof de werknemer 214 dagen per kalenderjaar naar die vaste werkplek reist.

Thuiswerkvergoeding

Voor de thuiswerkkostenvergoeding komt een vergelijkbare regeling. De 128 dagenregeling voor de vaste reiskostenvergoeding wordt wel aangepast. Nu is het mogelijk dat een werknemer, die op drie werkdagen per week naar zijn vaste werkplek reist en de andere twee werkdagen thuis werkt, voor die twee thuiswerkdagen de onbelaste reiskostenvergoeding behoudt. Met ingang van 2022 wordt de 128 dagenregeling zowel voor de vaste reiskostenvergoeding als voor de thuiswerkkostenvergoeding pro rata toegepast als structureel wordt thuisgewerkt.

Voorwaarden gerichte vrijstelling thuiswerkkostenvergoeding

  • De werkgever wijst de thuiswerkkostenvergoeding aan als eindheffingsloon voor de werkkostenregeling.
  • Het bedrag is niet meer dan € 2 per thuisgewerkte dag of een deel daarvan.

Vergoedt de werkgever méér dan het maximumbedrag, dan zal hij het bovenmatige deel via de vrije ruimte moeten belasten.

Vrije ruimte

Op dit moment is een thuiswerkvergoeding alleen onbelast te geven als de werkgever die als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte brengt. Je leest er meer over in dit artikel. 

Bron: Ministerie van Financiën