Verlenging onbelaste uitkering reiskostenvergoedingen

De mogelijkheid om bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast uit te keren ondanks een gewijzigd reispatroon wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dat heeft de staatssecretaris van Financiƫn bekend gemaakt in antwoord op Kamervragen. De regeling werd eerder al verlengd tot 1 april 2021.

Een voorwaarde is dat de reiskostenvergoeding al voor 13 maart 2020 werd gegeven. De staatssecretaris heeft verder meegedeeld dat mogelijkheden worden onderzocht voor een aanvullende regeling waarbinnen het mogelijk wordt om thuiswerkkosten onbelast te vergoeden. Daarvoor geldt nu nog geen gerichte vrijstelling.

Deze regeling zou een aanvulling zijn op de bestaande mogelijkheden om arbo-voorzieningen en ICT-middelen onbelast te vergoeden. Deze aanvullende regeling zal niet voor het einde van het jaar kunnen worden ingevoerd. Werkgevers kunnen dit jaar de verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling gebruiken om thuiswerkkosten onbelast te vergoeden.

Reisgedrag in kaart brengen

Het is van belang om na 1 juli 2021 het reisgedrag van je werknemers goed in kaart te brengen. Hoeveel dagen komt de werknemer nog naar kantoor vanaf 1 juli en welke vaste thuiswerkdagen zijn er? Als na juli 2021 het oude reispatroon nog niet is hersteld dan moet de vergoeding voor de reiskosten gebaseerd worden op het werkelijke reispatroon van de werknemers. Mocht het kabinet de maatregel voor de vaste reiskostenvergoeding wederom verlengen dan zullen we je hierover berichten.

Doorbetaling is niet wettelijk verplicht

Werkgevers zijn niet wettelijk verplicht om de vaste reiskosten door te betalen als de werknemer deze kosten niet maakt. Als een werknemer langdurig (deels) thuis blijft door bijvoorbeeld thuiswerken, mag de werkgever de vaste reiskostenvergoeding (deels) stoppen. Als in de arbeidsvoorwaardenregeling, personeelshandboek, arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst (cao) echter is bepaald dat de werkgever de reiskosten moet blijven vergoeden bij afwezigheid van de werknemer, moet hij dit wel blijven doen.

Bron: Ministerie van Financiƫn