Subsidiebedragen elektrische auto aangepast

Het loopt storm bij het aanvragen van subsidie voor elektrische auto’s in 2022. Vanaf afgelopen maandag (3 januari 2022) kon je subsidie aanvragen voor de koop van nieuwe en gebruikte elektrische personenauto’s aanvragen. Er is dit jaar 71 miljoen euro subsidie beschikbaar voor nieuwe elektrische auto’s en 20,4 miljoen euro voor gebruikte elektrische personenauto’s. In totaal dus 90,4 miljoen euro aan subsidie. Na de eerste dag van de aanvraag was er al bijna 20 miljoen euro uit de pot, zo meldt RTL nieuws. 

Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren aangepast

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren (SEPP) aangepast. De subsidiebedragen voor nieuwe auto’s zijn verlaagd. Dat hangt samen met de toename van het aanbod en de snellere prijsdaling dan waarmee rekening was gehouden. Om meer particulieren de kans te geven over te stappen naar een elektrische personenauto is het budget voor de SEPP voor de komende jaren verhoogd.

De subsidiebedragen voor nieuwe elektrische auto’s zijn als volgt:

JaarNieuw bedragOud bedrag
 2022 € 3.350 € 3.700
 2023 € 2.950 € 3.350
 2024 € 2.550 € 2.950

Voorwaarde van 60 dagen vervallen

De voorwaarde, dat de aanvraag van de subsidie binnen 60 dagen na de datum van ondertekening van de lease- of koopovereenkomst moet worden ingediend, is vervallen. Vanwege de jaarlijkse subsidieplafonds en de afhandeling op volgorde van binnenkomst is er voldoende prikkel om de subsidieaanvraag snel in te dienen.