Toch TVL voor ondernemers in verwachting

Het is verschillende ondernemers overkomen: door hun zwangerschap hadden ze geen recht op de TVL. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een regeling voor ondernemers met omzetverlies door coronamaatregelen. Ondernemers moeten, om in aanspraak te komen voor de TVL, aantonen dat ze in een ander kwartaal een bepaalde omzet hebben gegenereerd en er dus sprake is van een omzetverlies. Maar wie in dat kwartaal met zwangerschapsverlof was, draaide natuurlijk geen omzet. Deze groep ondernemers kan nu alsnog TVL aanvragen schrijft de minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens.

Nu toch TVL

Wie door de laatste lockdown omzet is verloren, hoeft niet meer per se de omzet door te geven van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 (de ‘referentiekwartalen’), maar mag ook kiezen voor het derde kwartaal van 2020. Een voorwaarde is dat de ondernemer in kwestie dan wel minimaal 3 weken met zwangerschaps- of bevallingsverlof is geweest in deze twee oorspronkelijke referentiekwartalen.

Aanvragen tot 11 februari

De betreffende ondernemers hebben tot 11 februari 2022, 17.00 uur de tijd om de TVL over het vierde kwartaal aan te vragen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland houdt aanvragen van deze groep ondernemers apart, totdat de Europese Commissie goedkeuring heeft verleend voor de hardheidsclausule die hun aanvraag mogelijk maakt.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat