TVL-regeling beëindigd

In het derde kwartaal van 2021 hebben ruim 35.000 ondernemers een aanvraag gedaan voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het gaat om bedrijven die in die periode minimaal 30% omzetverlies hadden. In vergelijking met het tweede kwartaal is het aantal aanvragen ongeveer gehalveerd. Nu de economie zich sterk herstelt, is de TVL beëindigd. In de totale looptijd van 16 maanden werden ruim 351.000 aanvragen ingediend. Tot nu toe is in totaal 6,2 miljard euro aan TVL-steun toegekend.

Vaste bedrijfslasten

De TVL werd op 20 mei 2020 aangekondigd als onderdeel van het corona steun- en herstelpakket om ondernemers te ondersteunen bij het betalen van hun vaste bedrijfslasten. Er waren vijf periodes waarin steun kon worden aangevraagd en de regeling werd tijdens de looptijd diverse malen uitgebreid. Van de 6,2 miljard euro aan TVL-steun die tot nu toe is toegekend, ging het meeste naar horeca & hotels (€ 1,8 miljard), de groot- en detailhandel (€ 1 miljard) en naar cultuur, sport en recreatie (€ 750 miljoen).

Tot 1 oktober 2021

Eind augustus is aangekondigd dat het steun- en herstelpakket, waaronder de TVL, per 1 oktober 2021 zou stoppen. De aanvraagperiode voor de laatste TVL-tranche (derde kwartaal 2021) liep tot afgelopen vrijdag. De totaalbedragen zullen de komende tijd echter nog oplopen. Dat hangt samen met de afhandeling van nog openstaande aanvragen.

Subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN)

Ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 50% omzetverlies hebben en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen een VLN-subsidie aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten. De VLN is vooral gericht op bedrijven die geraakt worden door de verplichte nachtsluiting van de horeca. Het kabinet trekt 180 miljoen euro uit voor deze regeling.