Uitstel van betaling naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting

Uitstel betaling motorrijtuigenbelasting

In verband met de coronacrisis heeft de Belastingdienst tijdelijk geen invorderingsmaatregelen getroffen. Dat gold onder meer voor de motorrijtuigenbelasting. Per 1 oktober is de Belastingdienst weer begonnen met de invordering van belastingschulden. De staatssecretaris van Financiën biedt mensen die naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting niet hebben betaald de mogelijkheid van kort uitstel van betaling. Dat geldt ook als inmiddels meer dan vier maanden zijn verstreken na de uiterste betaaldatum van de aanslag.

Je kunt nu maximaal vier maanden uitstel van betaling krijgen voor naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting die voor 1 oktober betaald moesten zijn. Het uitstel is te rekenen vanaf 1 oktober 2021. Dit betekent dat als het uitstel per 1 november 2021 wordt verleend, het uitstel nog maximaal drie maanden kan bedragen. Je vraagt het uitstel aan bij de Belasting Telefoon: op telefoonnummer 0800 – 0543.

Elektrische auto: geen motorrijtuigenbelasting

Je betaalt geen motorrijtuigenbelasting voor een volledig elektrische auto. Dit  belastingvoordeel voor elektrische auto’s is verlengd tot en met 2024. De Rijksoverheid wil zo volledig elektrisch rijden stimuleren. De subsidiepot voor de aanschaf van elektrische auto’s is voor 2021 leeg. In 2022 is er weer opnieuw budget.

Bron: Ministerie van Financiën