Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022

Je kunt vanaf deze week de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2022 ontvangen van de Belastingdienst. Met deze voorlopige aanslag kun je in 2021 alvast geld terugkrijgen, of juist gespreid betalen. Nieuw in de dienstverlening is een optimale partnerverdeling van gemeenschappelijke aftrekposten. Dat is een automatische en zo optimaal mogelijke verdeling van gemeenschappelijke aftrekposten die tot de meest gunstige belastingsituatie leidt.

Wie in 2021 alvast geld wil terugkrijgen van de Belastingdienst, of wie bij de definitieve aanslag geen groot bedrag in één keer wil betalen, kan een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of zorgverzekeringswet aanvragen. Daarmee ontvangt de aanvrager een maandelijkse teruggaaf, of betaalt de aanvrager iedere maand een deel belasting en/of premie. Dit gebeurt vooruitlopend op de definitieve aanslag na het doen van de aangifte inkomstenbelasting.

Zelf controleren en eventueel aanpassen

De voorlopige aanslag is de best mogelijke inschatting die de Belastingdienst kan maken over iemands fiscale situatie volgend jaar. De voorlopige aanslag is gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst beschikt: de voorlopige aanslag 2021 of de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting. Het is belangrijk om de gegevens op de aanslag goed te controleren en te wijzigen als dit nodig is. Dat kan terug- of bijbetalen voorkomen.

Optimale partnerverdeling van gemeenschappelijke aftrekposten

Mensen die samen met hun partner een voorlopige aanslag indienen wijzigen kunnen dit jaar ook voor het eerst gebruik maken van een ‘optimale verdeling’ van gemeenschappelijke aftrekposten in de berekening van de aanslag. De Belastingdienst stelt deze verdeling automatisch voor in het wijzigingsformulier, op basis van een reeks berekeningen. De verdeling is zo gunstig mogelijk, als het gaat om de belasting die je moet betalen of het geld dat je juist terug kan krijgen. Je kunt er altijd voor kiezen om zelf de bedragen alsnog anders te verdelen.

Achteraf minder bijbetalen

Sommige mensen ontvangen automatisch een voorlopige aanslag omdat de inschatting is dat ze anders relatief veel moeten bijbetalen bij de definitieve aanslag. De Belastingdienst doet dit om het betalen van de inkomstenbelasting gelijk te laten lopen met de werkelijke inkomsten in het lopende jaar. Op deze manier hoef je bij de definitieve aanslag achteraf zo min mogelijk bij te betalen. Het is vanaf dit jaar ook gemakkelijker om een voorlopige teruggave stop te zetten.