Aanpassing energiebelasting bedrijven 2022

Aanpassing energiebelasting bedrijven 2022

Aanpassing energiebelasting mkb-bedrijven 2022

Het kabinet heeft een eenmalige verlaging van de energiebelasting voor 2022 aangekondigd om de stijging van de energierekening voor huishoudens en mkb-bedrijven te verminderen.

Op verzoek van de Tweede Kamer past het kabinet dit maatregelenpakket nu aan om mkb-bedrijven met een hoger energieverbruik meer tegemoet te komen. Voor deze aanpassing wordt 125 miljoen euro vrijgemaakt binnen het budget van het huidige maatregelenpakket. Voor een huishouden met een gemiddeld energieverbruik blijft de tegemoetkoming vrijwel gelijk.

Verlaging belastingtarief in tweede en derde verbruiksschijf

Het kabinet verlaagt op verzoek van de Tweede Kamer het belastingtarief op elektriciteit in de tweede en de derde verbruiksschijf. Het belastingtarief in de eerste schijf gaat iets minder omlaag dan eerder voorgesteld. Hierdoor komt een groter deel van de lastenverlichting terecht bij mkb-bedrijven met een hoger energieverbruik.

Het kabinet verhoogt daarnaast de vaste belastingkorting op de energierekening van 230 euro tot 265 euro. Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik betekent dit nog steeds een daling van het belastingdeel van ongeveer 400 euro op jaarbasis. In de praktijk zal dat bedrag afhankelijk van het energieverbruik per huishouden verschillen.

Huishoudens met een laag inkomen

Aanvullend hierop is het kabinet in gesprek met de VNG en gemeenten over de vraag of en hoe huishoudens met een laag inkomen via bestaande regelingen een extra tegemoetkoming kunnen ontvangen voor de stijgende energieprijzen. De Tweede Kamer wordt hierover voor het einde van het jaar verder geïnformeerd.

Investeringen duurzame energie van invloed op de energierekening

Het kabinet wil investeren in een energiesysteem dat in 2050 geen CO2 meer uit stoot. De volgende twee investeringen maken de energierekening in de toekomst mogelijk hoger:

  • Netbeheerders leggen de komende jaren extra elektriciteitskabels aan om energie uit wind- en zonneparken te vervoeren. Hierdoor maken netbeheerders meer kosten. Daardoor zullen netbeheerkosten op de energierekening de komende jaren waarschijnlijk stijgen.
  • De ODE wordt gebruikt om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproducten (SDE+) te financieren. Organisaties kunnen deze subsidie aanvragen als ze duurzame energie willen opwekken. Bijvoorbeeld om een windmolenpark aan te leggen. Het kabinet wil dat de komende jaren meer duurzame projecten gerealiseerd worden. Hierdoor stijgt de ODE de komende jaren.

De SDE+ is onderdeel van één van de subsidieregelingen die je kunt gebruiken om je onderneming te verduurzamen. In het artikel ‘Eigen onderneming verduurzamen: van welke regelingen kun je gebruik maken in 2021 (en daarna)?’ verzamelden we alle regelingen waarvan je als ondernemer gebruik kunt maken. Je leest het artikel hier.